Alla inlägg den 4 augusti 2015

Av Ryggan - 4 augusti 2015 11:07

Som nyinflyttad i Närke har jag numera ett helt nytt landskap med dess omgivningar att upptäcka. På lördag planerar vi att ge oss av till Julita gård i Södermanland, för att hälsa på Pettson och Findus och titta på utställningarna i det vackra huset. Förhoppningsvis ska vi även kunna avnjuta en picknick i någorlunda vackert sommarväder.

Om Julita gård

Julita gård ligger i Södermanland vid sjön Öljaren, ca 2,5 mil nordväst om Katrineholm. Gården ägs och drivs av Nordiska museet och i den bevarade miljön från förra sekelskiftet finns utställningar och evenemang som belyser trender och traditioner kring det svenska lantbruket.

Det finns en stor park, trädgårdar, örtagård, vackra och välbevarade byggnader och interiörer, gårdsmejeri, brandstation, tegelbruk, väderkvarn, såg och allt som hörde ett storgods till.

Gården är sommartid ett populärt utflyktsmål som rymmer café, restaurang, butiker, övernattnings- och festmöjligheter, barnaktiviteter samt fina miljöer och parkytor för picknickar.


Entré

Vuxen 100 kr

Barn/ungdomar 0–18 år 20 kr (under perioden 20 juni–16 augusti, övriga dagar fri entré)

Säsongskort 250 kr

Entré till utställningarna samt visningarna av stora huset samt temavisningar ingår i entrén.
Inga pensionärs- eller studentrabatter.


Kommunikationer

Tåg till Eskilstuna eller Katrineholm.
Buss nr 405 från Katrineholm går till hållplats Julita gård.
Buss nr 414 från Katrineholm och buss nr 29 från Eskilstuna går till hållplats Äsköping (ca 1,5 km från Julita gård).
Koordinater till grinden till Julita gård är 59.1523 16.0408

Allmänvisningar

20 juni-16 augusti                                           

Dagligen

Kl 12 - Stora huset
Kl 13 - Stora huset
Kl 14 - Klostervisning
Kl 15 - Herrskap och tjänstefolk
           

Kom och träffa Pettson och Findus!

På Julita gård träffar du Pettson och Findus, Sven Nordqvists populära barnboksfigurer, på deras alldeles egna gård! Här får alla besökare vara med i deras lilla värld. Pettsons och Findus leker och läser saga för barnen. Barnen får hjälpa till att mata gårdens får och höns. Pettson och Findus har alltid tid för barnen.


Pettson och Findus finns som vanligt på plats dagligen kl 12–16 under perioden 20 juni–16 augusti. Vi har även skaparverkstad, familjespår och barnvisning.    

____________________________________________________________________________________________________

Julitas historia
De äldsta spåren av människor i Julitabygden är lämningar från stenåldern för 5 000 år sedan. Det finns bronsåldersgravar och spår från järnålder, vikinga­tid och medeltid. Flest gravar är från järnåldern. I Hästhagen finns 31 gravar från äldre järnåldern. I Oxhagen finns ett gravfält från yngre järnålder och resterna av en vikingatida platå­husgrund. Inne på parkområdet finns en runsten som berättar om Torkel och Ormar som levde här på vikingatiden.

Saba kloster
Det äldsta dokumentet där Julita nämns är från 1180-talet, då Julita var kungsgård och kallades Säby, byn vid sjön. Dokumentet är undertecknat av kung Knut Eriksson och bevisar att han gav bort kungsgården med "hus, åkrar, fiskevatten, skogar, ängar och betesmarker" till en grupp cisterciensermunkar. De flyttade till Säby och grundade klostret Saba (en latinisering av Säby).

Cisterciensermunkarnas ordensregler krävde att de skulle vara självförsör­jande och de levde av trädgårdsskötsel, jordbruk, skogsbruk och fiske. Klostren i Europa hade täta kontakter med varandra, som troligen bidrog till att sprida ideer, odlingsmetoder och nya växtslag. Klostren framstod som mönsterjordbruk och cistercienserna kallas ibland för teknikens apostlar.

Det lär ha funnits reliker vid Saba kloster; en bit av Johannes döparens huvudskål samt en del av jungfru Marias arm och haka!! (tja, varför inte…) Klostret blev vallfartsort och likställdes med ett besök vid den heliga graven i Jerusalem. Saba fick under en tid hand om Peterspenningen, den peng som alla kloster samlade in till påven i Rom. När klostret var som störst ägde det närmare 200 lantegendomar, varav ett 80-tal i Julita socken. 

Kungsgård
Sista gången man hör talas om Julita som ett fungerande kloster är 1525. Gustav Vasa fick 1526 igenom ett beslut att kronan skulle överta klostrens rike­domar. 1527 fattades beslut om att katolska kloster i Sverige skulle upphöra. Julita återgick till kronan och blev en kungsgård. Stora delar av klosterbyggnaderna revs och nya hus byggdes.

Gården var tidvis förlänad och sköttes däremellan av en fogde. Bönderna som brukade godsets mark betalade skatt till den som förlänade godset istället för till staten. Gustav Vasas yngste son, hertig Karl av Södermanland, fick en son med älskarinnan Karin Nilsdotter och detta oäkta barn växte upp och gick i skola på Julita. Hertig Karl blev senare Karl IX och efter hans död fick änkan Kristina kungsgården Julita som änkesäte fram till sin död 1625. Hon hörde till den tyska ätten Holstein Gottorp och hennes vapensköld hittades under putsen på Södra flygeln.

Styckebruk
Under 1600-talet fanns ett styckebruk (kanongjuteri) på Julita. Trettioåriga kriget pågick i Europa (1618 - 1648) och behovet av kanoner var stort. Österrikaren och artillerioffi­ceraren Melchior Wurmbrandt hade utvecklat en lätt kanon, läderkanonen, som var enklare att hantera i fält än de tunga gjutjärnskanonerna. Gustav II Adolf blev intresserad av uppfinningen och Wurm­brandt fick Julita i förläning för att starta en kanonproduktion.


Läderkanonen blev ett fiasko. Bristande information ledde till att den laddades för hårt och sprack. Wurmbrandt deltog senare i kriget och togs tillfånga 1636. Därefter är hans öden okända.


Österrikaren Paul Khevenhüller (1593 - 1655) tjänstgjorde hos Gustav II Adolf under kriget. Han lånade ut den stora summan av 70 000 riksdaler till kungen, eftersom kriget kostade mycket pengar. När Gustav II Adolf hade stupat reste Khevenhüller till Stockholm för att få tillbaka sitt lån. Istället för pengar fick han Julita som pant. Godset var betydligt större då och innefattade hela Julita socken förutom godset Gimmersta. Khevenhüller flyttade aldrig till Julita utan arrenderade ut styckebruket. Omkring 1660 började malmen ta slut och skogarna skövlades för att förse styckebruket med träkol. Bruket blev olönsamt och lades ner.

Adelsgods
Genom giftermål och arv övergick Julita till adelssläkten Palbitzki. Mathias Palbitzki har gjort flera skisser över Julita från 1650-talet, där man kan se de medeltida byggnaderna Södra flygeln och Abbotshuset, ruiner efter de övriga klosterbyggnaderna, två stora timrade boningshus och flera mindre stugor. Mathias ägde även det gamla cistercienserklostret Alvastra, vid foten av Omberg i Östergötland.

Sonen Alexander Palbitzki (1660 - 1724) tog över Julita gård. Han förde journal över sysslor och händelser på godset med anteckningar över antalet djur, inkomster från exempelvis oxhandel, skogsbruk, jordbruk och fiske. Det ger en god bild av hur gården fungerade mellan 1704 och 1724. Från år 1735 finns dessutom en detaljerad karta över Julita.

Nästa ägare blev Axel Gottlieb Palbitzki (1698 - 1760) och hustrun Charlotta Christina Siöblad (1693 - 1770). De lät 1742 bygga en fattigstuga och en skola. Skolan var en av de första i Sverige. År 1745 förstördes huvud­byggnaden i en brand. Den nya stod klar omkring 1760.

De sista Palbitzki på Julita blev Axel Gottlieb brors barnbarn Mathias Palbitzki (1782 - 1851) och hans hustru Beata von Ungern-Sternberg (1788 - 1872). Beata var en godhjärtad kvinna med stor omsorg om folket på gården. De fick inga barn, så efter Beatas död ärvdes Julita av hennes avlägsna släktingar som sålde godset.

Bäckström på Julita
1877 köptes Julita av tobaksfabrikör och grosshandlare Johan Bäckström (1826 ­- 1902). Han fick fyra söner och köpte ett gods till var och en av dem. Det var sonen Arthur Bäckström (1861 - ­1941) som fick överta Julita. Under 1800-talets sista decennier gjorde Johan Bäckström stora investeringar för att rationalisera jordbruket. Behovet av arbetskraft ökade och fler statare anställdes. Spannmålsimporten till Sverige ökade vid denna tid och gjorde inhemsk spannmålsodling olönsam, och jordbruket inriktades på nötkreatur­skötsel och mejerihantering.

Arthur Bäckström genomförde stora förändringar på Julita, med en ny vagnsflygel och en stallflygel. Stora huset byggs till och förändrades både invändigt och utvändigt. Parken utvidgades, lusthus, växthus och orangeri uppför­des. Han byggde ett stort ålderdomshem i Nybble för gårdens anställda.

Arthur gifte sig aldrig och fick inga barn. Han valde att testa­mentera Julita till Nordiska museet, som tog över gods och ägor 1944.

Ett utdrag ur testamentet: "Hufvudbyggnaden med flyglar och ekonomibyggnader jemte angrän­sande område såsom trädgård och park böra så vidt möjligt bibehållas i oförändrat skick för att kommande slägten gifva en trogen bild, hur en gammal sörmländsk herrgård af betydligare omfång tedde sig under slutet af förra och början af innevarande århundrade."

ANNONS
Av Ryggan - 4 augusti 2015 07:44

Tips från Allt om Stockholm som tycker att det är hög tid att återupptäcka de klassiska Stockholmsmuseerna som har moderniserats. De vågar utlova att vi kommer att bli överraskade om det var ett tag sedan vi var där på besök av mördade kungar, riddare, sjunkna skepp, soldater, mumier och dinosaurier är spännande grejer.

För min del är det snart dags för en Stockholmstripp. Kanske ska vi passa på att besöka ett gammalt trist och torrt museum för att se om de har rätt . Om vi nu gör så, så lovar jag att återkomma med en recenssion av besöket.
  

Livrustkammaren 

Se dödade kungens blodiga kläder

Livrustkammaren Än i dag vet man inte om Karl XII stupade i strid eller lönnmördades av en landsman när han 1718 dog i en skyttegrav i norska Halden. Däremot så kan man närstudera hans klädsel på en stark utställning på Livrustkammaren. Karl XII:s blodiga skjorta är ett av de ganska makabra inslagen i en utställning, ”Dödens teater”, som skildrar vad man hittat vid kungliga gravöppningar genom åren.


På utställningen finns fynd från begravningar gjorda under nästan 400 år, från Gustav Vasas 1560 till Gustaf V:s så pass nyligen som 1950. Här finns rustningar, fanor, spiror, juveler en också själva begravningsklädseln. Apropå makabert så finns bland annat en bit hud från Erik XIV:s hustru Karin Månsdotters fingrar. Det tycks som att folk redan då samlade på souvenirer från kändisar, och århundraden innan Tradera fick det bli mer handfasta metoder.  

Utställningen berättar också hur de kungligas kroppar togs om hand efter döden. Som Karl XIV Johans lik, som nedsänktes i ett badkar med 312 liter sprit. Därefter hängdes kroppen upp i en sorts sele för att torka, balsamerades och lades därefter på lit de parade.
Vasa

Träffa de döda från Vasa

Vasamuseet Ungefär 30 män, kvinnor och barn dog när Regalskeppet Vasa kantrade och sjönk utanför Beckholmen hösten 1628. Inget av offren har någonsin kunnat identifieras. Men i Vasamuseets utställning ”Ansikte mot ansikte” ges nu en bild av några av de människor som följde Vasa ner i djupet utanför Djurgården efter den korta fiaskoseglingen den dagen.


Totalt 15 skelett har hittats vid utgrävningar, det första redan 1958, man tror efter analys med Kol 14-metoden att dessa var offer för katastrofen. Sex av dessa har fått sina ansikten rekonstruerade i ”Ansikte mot ansikte” och fått namn, ”Adam”, ”Beata”, Cesar”, etc. ”Filip” var troligen rorsman och hittades i styrhytten. Han var bara en kort trappa från räddning, men tycks ha valt att stanna på sin post. ”Ylva” trodde man först var en pojke, men senare har man kommit fram till att det var en ung flicka i 16-årsåldern som var kutryggig, undernärd och i största allmänhet vid dålig hälsa. 


I utställningen finns även en ljudkammare, där man kan lyssna till fragment av citat från Vasas samtid hämtade bland annat från rättegångsprotokoll. Allt för att förstärka känslan att själva regalskeppet långt ifrån var det enda offret den där olycksaliga höstdagen.
Medelhavsmuseet

Få närkontakt med mumier

Medelhavsmuseet Medelhavsmuseet har länge varit platsen att vara för att få se mumier. Här har man kunnat studera mumier och annat ur Egyptens mångtusenåriga historia av faraoner, pyramider och gravar.


I den senaste 3D-tekniken blir upplevelsen långt mer spektakulär och ”närvarande” än tidigare. Genom ett av de mest avancerade visualiseringsprojekten med mumier någonsin är det möjligt att i detalj studera allt från de yttersta kistorna till de amuletter som döljer sig under tyglagren. Dessutom har det i museet adderats massor av föremål som inte visats tidigare.


Svenska och internationella experter har bidragit till att skapa en känsla av närkontakt med mumierna. Inte minst för barnen har utställningen lyft genom den dramatiserade audioguiden ”Gravens hemlighet”, författad av Martin Widmark, känd från böckerna om Lasse Majas detektivbyrå.
Armemuseum

Kolla in livet på luckan

Armémuseum Muséer som skildrar krig brukar ofta göra det ur de starkas perspektiv, uppvisningar i prakt, stora slag, berömda fältherrar, vapenarsenaler, parader. På armémuseum finns en utställning som istället valt att skildra krigets eländen under 400 år av svensk historia, genom 1500- till 1800-talen.


Här får man frysa ihop med soldaterna i norska fjäll, gå genom 30-åriga krigets fältläger med sanslöst lidande av sjukdomar, nöd och stridsskador. De som bestämde får man mest smygtitta på där de smörjer kråset i överdådiga fältläger. Man kommer även nära själva striderna, stå öga mot öga med karoliner till häst, känna smärtan vid de fysiska krigsstraffen, förfasas över spetsbomber och andra brutala 1600-talsvapen – eller passera genom gevärselden under andra världskrigen. Allt när fältherrarna och de klassiska slagen fått ställa sig i bakgrunden på Armémuseum.
Naturhistoriska Riksmuseet

Coolt, dinosaurierna är tillbaka!

Naturhistoriska riksmuseet med Cosmonova När de så populära dinosaurierna nu återkommit till Naturhistoriska Riksmuseet är den stora nyheten att vissa av dem har fjädrar. Nya rön inom dinosaurieforskningen visar att de flesta arter kunde utveckla fjädrar och att många också var fjäderbeklädda. 
 

Den nya utställningen ”Fossil och evolution” innehåller fler fossil och modeller av utdöda djur än tidigare. Innehållet är även uppdaterat med den senaste forskningen som presenteras på ett nytt sätt, med åtskilligt av touchscreens riktade mot en iPad-fostrad (ung) publik. Man får även lära sig om flygödlor, om hur månen bildades eller vilka konsekvenser på djur- och växtliv det blev när en asteroid krockade med jorden.

ANNONS

Presentation


Denna blogg kommer att handla om resor i olika former, men framför allt om billiga resor som ger möjlighet till lite vardagsflykt, samt de små utflykterna hemmavid.
Jag skulle vilja att det blir ett levande reseforum, så lägg gärna till information om du

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ billiga-resor med Blogkeen
Följ billiga-resor med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se